MENU
Aula_close Layer 1

Samtykke til Covid-test

Samtykke til test af dit barn

Kære forældre

Vi glæder os meget til at tage imod skolens 5.-9. klasser efter påske. Hvordan det kommer til at ske i praksis og detaljer melder vi tilbage om hurtigst muligt.

For at skabe tryghed og minimere spredningen af COVID-19 på skolerne, opfordres alle medarbejdere og elever, der er fyldt 12 år, og som møder fysisk frem på skolen, til at blive testet for COVID-19 to gange ugentligt. Derfor er det VIGTIGT, at alle er testet inden første dag med fremmøde på skolen. Læs mere om test og teststeder i Rudersdal her: https://www.rudersdal.dk/coronatest

Test på skolerne og samtykke

I Rudersdal Kommune har vi ansat et podeteam, som kommer rundt på skolerne to gange ugentligt og tester medarbejdere og elever. Dette vil ske som en del af den almindelige skoledag og vil bliv koordineret af os på skolen.

For at vi må teste dit barn, kræver det samtykke fra en forælder eller værge, hvis et barn under 15 år skal testes af kommunen for COVID-19.

I skal derfor tilkendegive hurtigst muligt, om I kan give samtykke til, at jeres barn indgår i de to gange ugentlige test samt til, at kommunens podeteam kan give skolen og Styrelsen for Patientsikkerhed besked i tilfælde af, at et barn testes positiv for COVID-19.

I giver samtykke i AULA under ”min profil”.

Samtykket gælder indtil den 1. juli 2021. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage under ”min profil”.

Det skal dit barn have klar ved test på skolerne:

  • Elever under 15 år skal have samtykke for at blive testet
  • Have sundhedskort eller kopi af sundhedskort (evt. som billede på en telefon) med til registrering
  • Oplyse forældres eller værges telefonnummer
  • Have mundbind på
  • Holde god afstand til andre

 

I tilfælde af et positivt testsvar, vil skolen kontakte forældre eller værge med nærmere vejledning om, hvordan I skal forholde jer.

Ugentlig test fremadrettet

Selvom det efter påske kun er halvdelen af eleverne i 5.-9. klasse, som skal møde op på skolen, opfordrer vi til, at man bliver testet to gange ugentligt uanset om man møder i skole eller ej.

  • Den halvdel, der er i skole, bliver testet på skolen mandag og torsdag eller tirsdag og fredag.
  • Den halvdel, der ikke er i skole, opfordres til at blive testet tirsdag på enten Nærum, Holte eller Birkerød skole eller et sted tættere på egen bolig i de offentlige testcentre samt fredag-søndag inden fremmøde på skolen ugen efter.

 

Om COVID-19-testen

Testen, som anvendes, er den såkaldt nye, korte næseborstest, der i forbindelse med test skal føres 2-4 cm op i næsen. Testen gennemføres af personale, der er oplært i at pode med næseborstesten.

Hvis der på et senere tidspunkt vil blive benyttet andre typer test end ovenstående, vil alle forældre/værger blive skriftligt informeret om dette.

Ved positivt testsvar vil I som forældre blive kontaktet og bedt om hurtigst muligt at hente jeres barn og sikre isolation. Kommunen sørger for, at Styrelsen for Patientsikkerhed informeres med henblik på smitteopsporing.

I kan se resultatet af testen på sundhed.dk og fra uge 13 i app’en MinSundhed, som vi anbefaler at downloade.

Med en kraftig opfordring til at I giver samtykke til testning af jeres barn, så vi sammen kan bekæmpe COVID-19.

Venlig hilsen

Heidi Munch Jacobsen

Konstitueret Skoleleder

Vedbæk Skole