MENU
Aula_close Layer 1

Samtykke til Covid-test

Samtykke til Kviktest af dit barn

Kære forældre

For at fastholde trygheden og minimere spredningen af COVID-19 på skolerne under de nye retningslinjer, anbefales fortsat, at elever og lærere testes medmindre man er i gang med at blive vaccineret. Man skal ikke kviktestes, når man har modtaget første vaccinestik og der efterfølgende er gået 14 dage, eller man har været smittet inden for de seneste 12 måneder. Oplever man behov for at få taget en test herefter vil vi anbefale, at man får taget en PCR-test, idet den er mere præcis.

Vi anvender nu to teststrategier på skolerne: Screeningstest og opsporingstest.

Screeningstest omfatter elever fra 9 år og op. Elever fra 9 – 11 år opfordres til at tage testen 1 gang om ugen, mens elever ældre end 11 år opfordres til at tage den 2 gange ugentligt frem til 1. oktober. Derefter 1 gang om ugen.

Opsporingstest omfatter alle aldersgrupper (dvs. fra 0.-9. klasse) og bruges i forbindelse med smitte på skolen. I begge tilfælde skal skolen have en samtykkeerklæring fra forældrene, hvis eleven er under 15 år. I kan læse mere om de to strategier i det netop udsendte orienteringsbrev til forældrene på AULA.

Læs mere om test og teststeder i Rudersdal her: https://www.rudersdal.dk/coronatest

Test på skolerne og samtykke

I Rudersdal Kommune har vi et podeteam, som kommer rundt på skolerne to gange ugentligt og tester medarbejdere og elever. Dette vil ske som en del af den almindelige skoledag og vil blive koordineret af os på skolen.

I skal derfor tilkendegive hurtigst muligt, om I kan give samtykke til, at jeres barn indgår i de to test-strategier samt til, at kommunens podeteam kan give skolen og Styrelsen for Patientsikkerhed besked i tilfælde af, at et barn testes positiv for COVID-19.

Grundet de ændrede retningslinjer vil vi bede jer, der også tidligere har givet samtykke, om at genopfriske den på AULA.

I giver samtykke i AULA under ”Min profil”. Samtykket gælder indtil den 31. december 2021. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage under ”Min profil”.

Det skal dit barn have klar ved test på skolerne:

·         Elever under 15 år skal have samtykke for at blive testet 

·         Have sundhedskort eller kopi af sundhedskort (evt. som billede på en telefon) med til registrering

·         Oplyse eller medbringe forældres eller værges telefonnummer

·         Holde god afstand til andre

I tilfælde af et positivt testsvar, vil skolen kontakte forældre eller værge med nærmere vejledning om, hvordan I skal forholde jer.

Om COVID-19-testen

Testen, som anvendes, er den såkaldt nye, korte næseborstest, der i forbindelse med test skal føres 2-4 cm op i næsen. Testen gennemføres af personale, der er oplært i at pode med næseborstesten. Hvis der på et senere tidspunkt vil blive benyttet andre typer test end ovenstående, vil alle forældre/værger blive skriftligt informeret om dette. Ved positivt testsvar vil I som forældre blive kontaktet og bedt om hurtigst muligt at hente jeres barn og sikre isolation. Kommunen sørger for, at Styrelsen for Patientsikkerhed informeres med henblik på smitteopsporing.

I kan se resultatet af testen på sundhed.dk og i app’en MinSundhed.

Med en kraftig opfordring til at I giver samtykke til testning af jeres barn, så vi sammen fortsat kan bekæmpe COVID-19.

Venlig hilsen

Mette Breschel

Skoleleder

Vedbæk Skole