Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Aktiviteter i SFO

I Vedbæk Skoles SFO/SFK ønsker vi, at give børnene en tryg og spændende hverdag, hvor vi i samarbejde med undervisningsdelen på skolen tilgodeser børnenes alsidige udvikling. Børnenes tryghed er vigtig for, at de kan bruge deres energi på at lære nye ting, ligesom de kan udvikle og pleje venskaber. 
 
For at børnene føler sig trygge, er det vigtigt, at de kender rammerne for deres hverdag, ligesom de føler, at de voksne kender dem. Derfor gør vi meget ud af, at informere børnene om mulighederne i SFO/SFK, så de kan foretage et kvalificeret valg af aktiviteter. Hvert barn er tilknyttet en kontaktperson i SFO/SFK, som har særlig fokus på kendskabet til dem og på deres trivsel. Vi afholder SFO-møder klassevis en gang om måneden.
 
I SFO/SFK giver vi hver dag børnene mulighed for at vælge de aktiviteter, som de har lyst til. Der er forskellige typer af aktiviteter, f. eks. kreative og bevægelsesorienterede, ligesom vi har forskellige temauger i løbet af året. Vi opfordrer børnene til at deltage i vores aktiviteter, men de har også mulighed for selv at skabe lege, hvilket vi anser som vigtigt for, at de udvikler deres sociale kompetencer. I vores årshjul kan man se, hvilke temauger vi har planlagt henover året.
 
For at aktiviteterne i SFO/SFK er så attraktive og udviklende som muligt, er det vigtigt, at de ansatte er engagerede i dem. Derfor prioriterer vi, at de ansatte så vidt muligt laver det, som de er bedst til og som de synes er sjovt. Derfor varierer karakteren af aktiviteter lidt fra år til år. Hvis de ansatte ønsker at udvikle deres færdigheder, så er der mulighed for det igennem kurser og intern udvikling. Den interne faglige udvikling sker blandt andet i vores teams, alle ansatte er tilknyttet mindst et team. Desuden deltager vi i forskellige pædagogiske (udviklings)møder sammen med lærerne.